Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Konferencja prasowa – 13.03.2021 r.

W sobotę (13.03.2021 r.) w Białymstoku odbyła się konferencja prasowa Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Krzysztofa Jurgiela.

Główne tematy poruszane podczas konferencji prasowej dotyczyły trwających konsultacji Planu Strategicznego WPR 2023-2027 oraz minionej sesji Parlamentu Europejskiego która odbyła się w dniach 8-11.03.2021 r. W konferencji uczestniczyli także: Poseł na Sejm RP – Kazimierz Gwiazdowski oraz były wicewojewoda podlaski, a obecnie Geodeta Województwa Podlaskiego – Jan Zabielski.

W Polsce jest realizowany program rolny z 2014 r. pt. „Silne Rolnictwo, Zdrowa żywność Nowoczesna wieś”.

Głównym celem programu jest ekonomicznie, ekologicznie i społecznie stabilne rolnictwo oraz zagospodarowane obszary wiejskie, jako miejsce atrakcyjne do życia, spędzania wolnego czasu, zamieszkania i rekreacji.

Od 2004 roku polityka rolna objęta jest Traktatem o Funkcjonowaniu UE. Art. 39 Traktatu stanowi, że celami WPR są: stabilizacja rynków, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, zagwarantowanie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów, zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwiększenie wydajności rolnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej ustanawiającym przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał projekt Planu Strategicznego WPR.

Zgodnie z harmonogramem do 15 lutego br. przeprowadzono konsultacje społeczne. Na ich podstawie powstanie II wersja planu. W październiku KPS zostanie przekazany do akceptacji Rady Ministrów, a następnie do Komisji Europejskiej celem zatwierdzenia. Komisja powinna zatwierdzić plan do maja 2022r.

Obecnie trwają także prace nad paktem legislacyjnym WPR, w tym nad rozporządzeniem dotyczącym Planów Strategicznych WPR. Przewidywane zakończenie prac: przełom czerwca i lipca br.

W ramach konsultacji I wersji KPS przekazałem do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowanie zawierające uwagi i rekomendacje, w szczególności:

 1. KPS powinien realizować zadania wynikające ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju,
 2. Powołanie pełnomocnika ds. koordynacji prac dotyczących funduszy dla rolnictwa i obszarów wiejskich w szczególności z Polityki Spójności,
 3. Przywrócenie „Paktu dla Obszarów Wiejskich” z maja 2018 r. oraz jego aktualizacja,
 4. Wprowadzenie programu AKIS z koordynatorem KOWR,
 5. Uwagi dotyczące interwencji w ramach I Filaru,
 6. Zagrożenie i uwagi dotyczące ekoschematów,
 7. Uwagi dotyczące zielonej architektury,
 8. Sprawa cappingu,
 9. Uwagi dotyczące II filaru.

Najważniejszym punktem w II filarze jest możliwość tworzenia funduszy ubezpieczeń wzajemnych

 1. Przedstawiono tabelę finansową KPS na lata 2023-2027,
 2. Przedstawiono stan prac nad pakietem legislacyjnym WPR .

 

Zgodnie z harmonogramem w połowie roku będzie przedstawiona II wersja KPS, zwierająca wysokości środków przeznaczonych na poszczególne działania. Umożliwi to dokonanie powtórnej oceny KPS.

Zachęcam rolników i przedsiębiorców do aktywnego udziału w konsultacjach Planu Strategicznego.

 

 

Galeria zdjęć z konferencji prasowej w dniu 13.03.2021 r. (galeria otworzy się po kliknięciu w zdjęcie).

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content