Warning: The magic method Download_Attachments::__wakeup() must have public visibility in /home/jurgiel/domains/jurgiel.pl/public_html/wp-content/plugins/download-attachments/download-attachments.php on line 106
Krzysztof Jurgiel

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy to grupa powstała w 2009 roku, w której skład wchodzi ponad 60 eurodeputowanych z 15 krajów Unii Europejskiej.

Podstawą działań EKR jest tzw. Deklaracja Praska, wymieniająca następujące zasady:

  1. Wolna przedsiębiorczość, wolny i uczciwy handel i konkurencja, minimum regulacji, niższe podatki i mniejszy udział rządu jako czynniki najlepiej zapewniające wolność osobistą i dobrobyt w wymiarze jednostkowym i narodowym.
  2. Wolność jednostek, większa odpowiedzialność osobista i większe poszanowanie zobowiązań wobec demokratycznych wartości.
  3. Trwałe dostawy czystej energii z naciskiem na bezpieczeństwo energetyczne.
  4. Znaczenie rodziny jako fundamentu społeczeństwa.
  5. Integralność i suwerenność państwa narodowego, sprzeciw wobec unijnego federalizmu i przywrócenie poszanowania zasad prawdziwej subsydiarności.
  6. Nadrzędność transatlantyckich więzi bezpieczeństwa w dynamicznym i skutecznym NATO i poparcie dla młodych demokracji w Europie.
  7. Skuteczna kontrola imigracji i położenie kresu nadużywaniu procedur azylowych.
  8. Wydajne i nowoczesne usługi publiczne oraz wrażliwość na potrzeby wspólnot miejskich i wiejskich.
  9. Położenie kresu marnotrawstwu i nadmiernej biurokracji oraz zobowiązanie się do większej przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE i w dysponowaniu funduszami unijnymi.
  10. Poszanowanie i równe traktowanie wszystkich krajów UE, nowych i starych, dużych i małych.

Co nas wyróżnia spośród innych grup w Parlamencie Europejskim?

Inne grupy polityczne w Parlamencie Europejskim opowiadają się za ideą bardziej zintegrowanej Europy bądź uważają, ze Unia Europejska jest szkodliwą organizacją, która w ogóle nie powinna istnieć. My natomiast jesteśmy zwolennikami Unii, która słucha swoich obywateli i ma odwagę stawić czoła wyzwaniom.

Eurorealizm

Wizja EKR opiera się na koncepcji eurorealizmu. Chcemy nowoczesnej, rozwijającej się Unii Europejskiej, otwartej na handel, bliższej obywatelom i respektującej różnorodność w Europie. Ale przede wszystkim chcemy, by współpraca odbywała się w oparciu o zdrowy rozsadek, wsłuchiwanie się w głos obywateli i poszanowanie woli państw członkowskich, które ją współtworzą. Wierzymy, ze Unia powinna obrać nowy kierunek, który odpowie na obecne i przyszłe wyzwania, a także zapobiegnie dalszym kryzysom.

Do jakiej reformy dążymy?

Nasze wezwania do reformy Unii odzwierciedlają rosnące eurosceptyczne nastroje obywateli krajów członkowskich, którzy sprzeciwiają się coraz dalej idącej integracji unijnej i nierównemu traktowaniu jej członków.

Wierzymy, że fundamenty demokracji w Europie są w państwach członkowskich, co oznacza, że by uczynić Unię bardziej demokratyczną, należy oczekiwać więcej demokracji bezpośredniej od wyborców, ale także znacznie większego zaangażowania parlamentów narodowych w proces decyzyjny UE. Grupa EKR od początku swojego istnienia dąży do tego, by kraje członkowskie odzyskały większą niezależność.

(źródło: ekr.pl)

Rozmowa w telewizji wRealu24

Polecam moją rozmowę w telewizji wRealu24 „Nowy zielony ład czy czerwony chaos? Komisarze ludowi UE chcą nas pozbawić wszystkiego!” https://banbye.com/watch/v_0OB7lgsCW8FB  

Czytaj więcej »
Skip to content