W dniu 1 kwietnia 2020 r. w formule "online" odbyło się spotkanie polskich posłów będących członkami grupy EKR. ...
Prezentujemy komunikat prasowy z nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego. ...
W dniu dzisiejszym skierowałem zapytanie w sprawie działań Komisji Europejskiej w związku z pandemią koronawirusa. ...
Rozprzestrzeniający się wirus SARS-CoV-2 jest najpoważniejszym kryzysem epidemiologicznym w Europie od dziesięcioleci. Dlatego w piśmie skierowanym do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego wskazałem na pilną potrzebę zawieszenia dotychczasowego harmonogramu wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. ...
W społeczności wiejskiej sołtysi pełnią ważną, jakże potrzebną rolę. Zajmując się sprawami swoich wsi mają poważny wpływ na codzienne warunki życia mieszkańców. Jak na dobrych gospodarzy przystało potrafią uruchomić społeczne działania, ażeby wieś stawała się coraz lepszym miejscem do życia. ...
3 marca 2020 roku członkowie Komisji AGRI należący do grupy EKR w Parlamencie Europejskim spotkali się z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, aby wymienić poglądy w zakresie tematów aktualnych dla rolnictwa europejskiego i dla poszczególnych państw członkowskich. ...
W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja poświęcona polskiemu rolnictwu. ...
Przedstawiamy komunikat w sprawie złożonych poprawek do sprawozdania AGRI z COM-u (2019) 581. ...
23.02.2020 r. w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) odbyła się konferencja pt.: "Propagowanie informacji dotyczących działalności Parlamentu Europejskiego oraz Grupy ECR, polityka rozwoju w UE i Polsce". ...
Na komisji omówiono m.in. wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. ...

Inicjatywy / Pisma / Informacje dla mediów

O mnie

Mam wieloletnie doświadczenie współpracy z Komisją Europejską
oraz przedstawicielami państw członkowskich UE w zakresie
kształtowania i realizacji polityki spójności
oraz spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Parlament Europejski

Celem polityki spójności Unii Europejskiej
jest wyrównywanie dysproporcji rozwojowych
pomiędzy należącymi do niej krajami i regionami.

Nowy budżet UE powinien zabezpieczać odpowiednie
fundusze na realizację tych celów.

W regionie

Jestem posłem do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 3 obejmującego województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Praca w regionie i na rzecz regionu jest dla mnie niezwykle ważna.

GALERIA