Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 22 czerwca 2021 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. ...
Biorąc pod uwagę stan prawny w zakresie dobrostanu zwierząt oraz poziom rozwoju rolnictwa w UE, rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy obywatelskiej "Położyć kres erze klatek" jest w obecnej sytuacji zbędna – uważa europoseł Krzysztof Jurgiel. ...
Przedstawiamy informację z dnia 9 czerwca 2021 r. dotyczącą głosowania w sprawie strategii na rzecz bioróżnorodności (sesja Parlamentu Europejskiego w dniach 7-10 czerwca 2021 r.). ...
W dniach 28-29.05.2021 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbył się III memoriał szachowy. W wydarzeniu uczestniczył Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel. ...
W dniu 27.05.2021 r. w siedzibie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Stawigudzie w formule online odbyła się Warmińsko-Mazurska Gala Mleczna. ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 14-15 kwietnia 2021 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. ...
W dniu wczorajszym na specjalnej konferencji prasowej Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Krzysztof Jurgiel przedstawił wnioski do Krajowego Planu Odbudowy. ...

“Gość Obiektywu”

Zachęcamy do oglądania programu "Gość Obiektywu" w dniu 06.04.2021 r. o godz.19:00. Gościem programu będzie Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Krzysztof Jurgiel.
Z okazji Świąt Wielkanocnych przekazujemy życzenia od Posła do Parlamentu Europejskiego Pana Krzysztofa Jurgiela. ...
Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Krzysztof Jurgiel zabrał głos na ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego. ...

Inicjatywy / Pisma / Informacje dla mediów

O mnie

Mam wieloletnie doświadczenie współpracy z Komisją Europejską
oraz przedstawicielami państw członkowskich UE w zakresie
kształtowania i realizacji polityki spójności
oraz spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Parlament Europejski

Celem polityki spójności Unii Europejskiej
jest wyrównywanie dysproporcji rozwojowych
pomiędzy należącymi do niej krajami i regionami.

Nowy budżet UE powinien zabezpieczać odpowiednie
fundusze na realizację tych celów.

W regionie

Jestem posłem do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 3 obejmującego województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Praca w regionie i na rzecz regionu jest dla mnie niezwykle ważna.

GALERIA