Prezentujemy stanowisko Posła do PE Krzysztofa Jurgiela w sprawie głosowania nad rozporządzeniami dot. Wspólnej Polityki Rolnej 2021-2027. ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 23.11.2021 r. w sprawie WPR. ...
Eurodeputowany PiS Krzysztof Jurgiel skierował pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie drastycznego wzrostu cen nawozów w UE. ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 30.09.2021 r. ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 09.09.2021 r. ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 01.09.2021 r. ...
Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel zabrał głos w debacie w Strasburgu: Wkład UE w transformację globalnych systemów żywnościowych z myślą o osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. ...
Prezentujemy komunikat prasowy dotyczący podsumowania negocjacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027. ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 22 czerwca 2021 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. ...
Biorąc pod uwagę stan prawny w zakresie dobrostanu zwierząt oraz poziom rozwoju rolnictwa w UE, rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy obywatelskiej "Położyć kres erze klatek" jest w obecnej sytuacji zbędna – uważa europoseł Krzysztof Jurgiel. ...

Inicjatywy / Pisma / Informacje dla mediów

O mnie

Mam wieloletnie doświadczenie współpracy z Komisją Europejską
oraz przedstawicielami państw członkowskich UE w zakresie
kształtowania i realizacji polityki spójności
oraz spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Parlament Europejski

Celem polityki spójności Unii Europejskiej
jest wyrównywanie dysproporcji rozwojowych
pomiędzy należącymi do niej krajami i regionami.

Nowy budżet UE powinien zabezpieczać odpowiednie
fundusze na realizację tych celów.

W regionie

Jestem posłem do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 3 obejmującego województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Praca w regionie i na rzecz regionu jest dla mnie niezwykle ważna.

GALERIA