W dniu wczorajszym wziąłem udział w zorganizowanym w Brukseli spotkaniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

W dniu 02.01.2020 r. w Bielsku Podlaskim (woj.podlaskie) odbyła się konferencja pt: “Propagowanie informacji dotyczących działalności Parlamentu Europejskiego oraz Grupy ECR, polityka rozwoju w UE i Polsce”.

Życzę wszystkim pomyślności w 2020 roku!

W dniu 29.12.2019 r. w Sejnach (woj.podlaskie) odbyła się konferencja pt: “Propagowanie informacji dotyczących działalności Parlamentu Europejskiego oraz Grupy ECR, informacja nt. WPR na lata 2020-21, 2021-2027”.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i radosnych spotkań przy rodzinnym stole.

Niech Nowy 2020 rok upłynie Państwu w zdrowiu i pomyślności.

Zarzut, jakoby w Polce miała miejsce dyskryminacja i mowa nienawiści wobec osób LGBTI jest czymś zakłamanym i nieprawdziwym, a takie piętnowanie jest wyjątkowo nieuzasadnione i krzywdzące.

11 grudnia w Brukseli podczas sesji plenarnej odbyła się debata pt. „The European Green Deal”. Komisja Europejska także w tym dniu opublikowała komunikat „Communication on the European Green Deal”.

Inicjatywy / Pisma / Informacje dla mediów

O mnie

Mam wieloletnie doświadczenie współpracy z Komisją Europejską
oraz przedstawicielami państw członkowskich UE w zakresie
kształtowania i realizacji polityki spójności
oraz spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Parlament Europejski

Celem polityki spójności Unii Europejskiej
jest wyrównywanie dysproporcji rozwojowych
pomiędzy należącymi do niej krajami i regionami.

Nowy budżet UE powinien zabezpieczać odpowiednie
fundusze na realizację tych celów.

W regionie

Jestem posłem do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 3 obejmującego województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Praca w regionie i na rzecz regionu jest dla mnie niezwykle ważna.

GALERIA