Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 02 czerwca 2020 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. ...
W ostatnim czasie za pośrednictwem mediów głos zabrał pan Marek Trela, były prezes zarządu państwowej Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Jego aktywność medialna wiąże się z aktualnym wzrostem zainteresowania stanem hodowli i sytuacją ekonomiczną tej właśnie spółki Skarbu Państwa. Przypomnę, że został on zwolniony z zajmowanego stanowiska w 2016 roku, kiedy pełniłem funkcję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podobna decyzja zapadła wobec prezesa zarządu Stadniny Koni Michałów Sp. z o. o. ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 28 maja 2020 r. z obrad nadzwyczajnej sesji Parlamentu Europejskiego, która odbyła się 27 maja 2020 r. ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 27 maja 2020 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. ...
Na posiedzeniu Komisji ds. wolności obywatelskich (LIBE) Parlamentu Europejskiego, obradującej 25 maja br., został przedstawiony projekt sprawozdania nt. stanu praworządności w Polsce. ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 20 maja 2020 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z obrad Parlamentu Europejskiego (13-16 maja 2020 r.) w Brukseli. ...

Wywiad

Na zaproszenie organizacji monitoringu politycznego DeHavilland EU - udzieliłem krótkiego wywiadu opisującego obecną pracę w Parlamencie Europejskim oraz Komisjach Parlamentarnych. ...
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem po Komisji AGRI, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2020 r. ...

Komunikat prasowy

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem po Komisji AGRI, która odbyła się w dniu 15 kwietnia 2020 r. ...

Inicjatywy / Pisma / Informacje dla mediów

O mnie

Mam wieloletnie doświadczenie współpracy z Komisją Europejską
oraz przedstawicielami państw członkowskich UE w zakresie
kształtowania i realizacji polityki spójności
oraz spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Parlament Europejski

Celem polityki spójności Unii Europejskiej
jest wyrównywanie dysproporcji rozwojowych
pomiędzy należącymi do niej krajami i regionami.

Nowy budżet UE powinien zabezpieczać odpowiednie
fundusze na realizację tych celów.

W regionie

Jestem posłem do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 3 obejmującego województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Praca w regionie i na rzecz regionu jest dla mnie niezwykle ważna.

GALERIA

<