23.02.2020 r. w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) odbyła się konferencja pt.: “Propagowanie informacji dotyczących działalności Parlamentu Europejskiego oraz Grupy ECR, polityka rozwoju w UE i Polsce”.

Na komisji omówiono m.in. wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

W poniedziałek 17 i 18 lutego w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (AGRI), podczas którego posłowie wymienili poglądy m.in. w sprawie badania dotyczącego organizacji producentów, rozporządzenia przejściowego w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej i innowacji w rolnictwie oraz wysłuchali dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), B. Urla.

W dniu dzisiejszym w Brukseli przy okazji wizyty Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka doszło także do spotkania z polskimi europosłami. Temat wizyty Ministra A.Adamczyka oraz spotkania z posłami dotyczy tzw. pakietu mobilności.

Tematem konferencji będzie propagowanie informacji dotyczących działalności Parlamentu Europejskiego oraz Grupy ECR, polityka rozwoju w UE i Polsce. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00.

Postępująca globalizacja wywiera coraz większy wpływ na funkcjonowanie krajowych gospodarek. Od pewnego czasu dotyczy to również w dużym stopniu sektora rolnictwa. Otwieranie się Unii Europejskiej na nowe rynki przynosi nowe możliwości zbytu producentom z państw członkowskich, ale również wystawia ich na globalną konkurencję.

Projekt rezolucji w sprawie ochrony rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi, który jest rozpatrywany w trakcie obecnego posiedzenia PE jest właściwy. Służyć będzie ograniczeniu ryzyka rozprzestrzeniania się chorób odzwierzęcych, a także przeciwdziałaniu nadużyciom względem zwierząt ze względu na obowiązek ich rejestracji.

Podczas dzisiejszej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu europosłowie dyskutowali na temat wieloletnich ram finansowych. Udział w debacie wzięli europosłowie PiS, Bogdan Rzońca i Zbigniew Kuźmiuk.

W dniu 5 lutego br., z inicjatywy m. in. pos. Sylwii Spurek, posłów z grupy politycznej sojuszu socjalistów i demokratów oraz Zielonych, miała miejsce w Parlamencie Europejskim debata o przyszłości branży mięsnej i nad propozycją wprowadzenia dodatkowego podatku od produkcji i sprzedaży mięsa, który pozwoliłby ograniczyć jego spożycie w UE. Zyskałoby, rzekomo, środowisko naturalne na skutek zmniejszenia emisji CO2.

W dniach 29 – 30 stycznia 2020 r. w Brukseli odbyła się tzw. małą sesja Parlamentu Europejskiego.

Inicjatywy / Pisma / Informacje dla mediów

O mnie

Mam wieloletnie doświadczenie współpracy z Komisją Europejską
oraz przedstawicielami państw członkowskich UE w zakresie
kształtowania i realizacji polityki spójności
oraz spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Parlament Europejski

Celem polityki spójności Unii Europejskiej
jest wyrównywanie dysproporcji rozwojowych
pomiędzy należącymi do niej krajami i regionami.

Nowy budżet UE powinien zabezpieczać odpowiednie
fundusze na realizację tych celów.

W regionie

Jestem posłem do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 3 obejmującego województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Praca w regionie i na rzecz regionu jest dla mnie niezwykle ważna.

GALERIA