Poseł do PE Krzysztof Jurgiel zabrał głos podczas debaty na temat pakietu legislacyjnego WPR która odbyła się w dniu 20.10.2020 r. ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z obrad Parlamentu Europejskiego ( 05– 08 października 2020 r.) ...
Podczas trwającej w Brukseli sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata dotycząca Europejskiej Strategii Leśnej. W imieniu grupy EKR głos w niej zabrali europosłowie PiS Krzysztof Jurgiel oraz Beata Mazurek. ...
W niedzielę (27.09) w Wasilkowie odbyły się obchody Dni Jedności Rolniczej. W wydarzeniu uczestniczył Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel. ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 22.09.2020 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. ...
W dniu 15 września 2020 roku Poseł do PE Krzysztof Jurgiel spotkał się z panią Magdaleną Montaigu - Pierwszym Sekretarzem w Referacie Rybactwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. ...
  W obiegu medialnym co jakiś czas pojawiają się publikacje dotyczące sytuacji w państwowych stadninach koni, zwłaszcza wtedy, gdy zbliżają się coroczne Dni Konia Arabskiego wraz z aukcją Pride of Poland, organizowane w Janowie Podlaskim. ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 07.09.2020 r. z posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI). ...
Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 02.09.2020 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. ...
W dniu dzisiejszym Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel uczestniczył w uroczystym otwarciu zbiornika wodnego małej retencji w miejscowości Brańsk (woj. podlaskie). ...

Inicjatywy / Pisma / Informacje dla mediów

O mnie

Mam wieloletnie doświadczenie współpracy z Komisją Europejską
oraz przedstawicielami państw członkowskich UE w zakresie
kształtowania i realizacji polityki spójności
oraz spraw rolnictwa i rozwoju wsi.

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Jako europarlamentarzysta chcę swoje doświadczenie i wiedzę wykorzystać
w rzetelnej, sumiennej pracy dla dobra Polski i Polaków. Będę stanowczo
sprzeciwiał się wszelkim próbom dyskryminacji polskich obywateli, polskich
przedsiębiorców i rolników. Będę zabiegał o opartą na chrześcijańskich
wartościach Unię Europejską suwerennych narodów.

Krzysztof Jurgiel zdjęcie galeria czołówka

Parlament Europejski

Celem polityki spójności Unii Europejskiej
jest wyrównywanie dysproporcji rozwojowych
pomiędzy należącymi do niej krajami i regionami.

Nowy budżet UE powinien zabezpieczać odpowiednie
fundusze na realizację tych celów.

W regionie

Jestem posłem do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 3 obejmującego województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Praca w regionie i na rzecz regionu jest dla mnie niezwykle ważna.

GALERIA