Krzysztof jurgiel o mnie front

O MNIE

Urodził się 18 listopada 1953 roku we wsi Ogrodnikach koło Białegostoku w rodzinie katolickiej,
W latach 1960 – 1968 uczęszczał do szkoły podstawowej w Nowym Aleksandrowie, a następnie do Technikum Geodezyjnego w Białymstoku, które ukończył w 1973 roku.
W latach 1973 – 1978 studiował na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety.
W latach 1990 – 1991 ukończył studia podyplomowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości.
Pracę zawodową rozpoczął w 1978 roku jako kierownik grupy robót w OPGK Białystok.
W latach 1981 – 1984 pracował w Białostockim Kombinacie Budowlanym jako inspektor nadzoru.
W 1984 roku podjął pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w Delegaturze GUBiK.
W 1988 roku założył Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Kartograficznych, które prowadził do 1994 roku.

KARIERA POLITYCZNA

W 1980 roku był jednym z założycieli NSZZ “Solidarność” w OPGK Białystok, a w latach 2002 – 2006 delegatem na WZD.
W 1990 roku był jednym z założycieli Porozumienia Centrum w Białymstoku, Członkiem Zarządu Wojewódzkiego, a także członkiem Zarządu Głównego i Naczelnej Rady Politycznej.
Od 1994 do 1998 roku pełnił funkcję wiceprezydenta, a następnie Prezydenta Miasta Białegostoku.
W latach 1997 – 2003 pełnił funkcję posła RP z poparciem PC.
W 2001 roku wstąpił do partii “Prawo i Sprawiedliwość”. Jest członkiem Komitetu Politycznego i Rady Politycznej.
W latach 2003 – 2005 był Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.
Od 2005 roku do października 2007 roku był posłem V kadencji Sejmu RP.
Od listopada 2007 roku do października 2011 pełnił funkcję Posła na Sejm VI Kadencji z poparciem “Prawa i Sprawiedliwości”. W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskał ponownie mandat posła RP – VII kadencji.
W okresie listopad 2005 – maj 2006 był Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Od maja 2006 roku pełni nieprzerwanie funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
Podczas prac VI kadencji Sejmu był wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także członkiem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy – Kodeks wyborczy, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
VII kadencja Sejmu: pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
VIII kadencja Sejmu: w okresie listopad 2015 r. – czerwiec 2018 r. pełnił funkcję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z uwagi na wybór na Posła do Parlamentu Europejskiego – jego mandat wygasł 28.05.2019 r.

KRZYSZTOF JURGIEL JEST AKTYWNYM DZIAŁACZEM SPOŁECZNYM

Od 1970 roku do chwili obecnej działa aktywnie w Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, gdzie pełni funkcję Członka Rady Gminnej LZS w Dobrzyniewie Dużym.
Aktywnie uprawiał sport jako piłkarz. Grał w zespołach: Jagiellonii Białystok, Juvenii Białystok, LZS Lampart Nowe Aleksandrowo oraz AZS Warszawa.
Od 1995 roku jest członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej.
Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Podlaskiego WSZS.
Pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Św. Izydora Oracza w Białymstoku.

Skip to content