Krzysztof jurgiel o mnie front

O MNIE

Urodziłem się 18 listopada 1953 roku we wsi Ogrodniki koło Białegostoku w rodzinie katolickiej,
W latach 1960 – 1968 uczęszczałem do szkoły podstawowej w Nowym Aleksandrowie, a następnie do Technikum Geodezyjnego w Białymstoku, które ukończyłem w 1973 roku.
W latach 1973 – 1978 studiowałem na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyskałem tytuł magistra inżyniera geodety.
W latach 1990 – 1991 ukończyłem studia podyplomowe w zakresie szacowania wartości nieruchomości.
Pracę zawodową rozpocząłem w 1978 roku jako kierownik grupy robót w OPGK Białystok.
W latach 1981 – 1984 pracowałem w Białostockim Kombinacie Budowlanym jako inspektor nadzoru.
W 1984 roku podjąłem pracę w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w Delegaturze GUBiK.
W 1988 roku założyłem Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Kartograficznych, które prowadziłem do 1994 roku.

KARIERA POLITYCZNA

W 1980 roku byłem jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” w OPGK Białystok, a w latach 2002 – 2006 delegatem na WZD.
W 1990 roku byłem jednym z założycieli Porozumienia Centrum w Białymstoku, Członkiem Zarządu Wojewódzkiego, a także członkiem Zarządu Głównego i Naczelnej Rady Politycznej.
Od 1994 do 1998 roku pełniłem funkcję wiceprezydenta, a następnie Prezydenta Miasta Białegostoku.
W latach 1997 – 2003 pełniłem funkcję posła RP z poparciem „Porozumienia Centrum”.
W 2001 roku wstąpiłem do partii „Prawo i Sprawiedliwość”. Byłem członkiem Komitetu Politycznego i Rady Politycznej.
W latach 2003 – 2005 byłem Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.
Od 2005 roku do października 2007 roku byłem posłem V kadencji Sejmu RP.
Od listopada 2007 roku do października 2011 pełniłem funkcję Posła na Sejm VI Kadencji z poparciem „Prawa i Sprawiedliwości”.                   W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskałem ponownie mandat posła RP – VII kadencji.                                                                               W okresie od listopada 2005 do maja 2006 roku byłem Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.                                                                                   Od maja 2006 roku pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego „Prawo i Sprawiedliwość” w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas prac VI kadencji Sejmu byłem wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także członkiem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy – Kodeks wyborczy, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
VII kadencja Sejmu: pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.
VIII kadencja Sejmu: w okresie od listopada 2015 r. do czerwca 2018 r. pełniłem funkcję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z uwagi na wybór na Posła do Parlamentu Europejskiego, mój mandat wygasł 28 maja 2019 r.

KRZYSZTOF JURGIEL JEST AKTYWNYM DZIAŁACZEM SPOŁECZNYM

Od 1970 roku do chwili obecnej działam aktywnie w Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe, gdzie pełnię funkcję Członka Rady Gminnej LZS w Dobrzyniewie Dużym.
Aktywnie uprawiałem sport jako piłkarz. Grałem w zespołach: Jagiellonii Białystok, Juvenii Białystok, LZS Lampart Nowe Aleksandrowo oraz AZS Warszawa.
Od 1995 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej.
Przez wiele lat pełniłem funkcję przewodniczącego Podlaskiego WSZS.
Pełniłem funkcję prezesa Stowarzyszenia Św. Izydora Oracza w Białymstoku.

Skip to content