Kongres Izb Rolniczych

W dniu 10.05.2022 r. w hotelu Mościcki w Spale rozpoczął się Kongres Izb Rolniczych.

W kongresie udział bierze Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Krzysztof Jurgiel. Ponadto w Kongresie uczestniczą m.in. Komisarz UE ds. Rolnictwa Pan Janusz Wojciechowski oraz Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk.

Podczas Kongresu Poseł Krzysztof Jurgiel przedstawił wykład pt. „Przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego w świetle turbulencji na rynkach”.

Na Kongresie ponadto poruszane są inne zagadnienia m.in. dotyczące Europejskiego Zielonego Ładu oraz stretegii: „od pola do stołu”.