Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wystąpienie na sesji plenarnej

W dniu 09.02.2021 r. Poseł do PE Krzysztof Jurgiel zabrał głos na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w przedmiocie Układu o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

Kliknij i zobacz pełne wystąpienie w wersji wideo.

Wystąpienie w formie tekstowej:

  1. Układ o stowarzyszeniu UE z Ukrainą

Sprawozdanie:  Michael Gahler (A9-0219/2020)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Układ o stowarzyszeniu, wraz z pogłębioną i kompleksową umową o wolnym handlu, jest podstawą stosunków Unii Europejskiej z Ukrainą opartych na partnerstwie politycznym i integracji gospodarczej. Od czasu jego wejścia w życie roku kraj ten wdrożył wiele działań reformatorskich, przyjmując m.in. ustawy dotyczące obrotu ziemią rolną i systemu bankowego, oraz przystępując do tymczasowego arbitrażu odwoławczego.

Proces reform na Ukrainie powinien jednak zostać pogłębiony, gdyż przez ostatnie dwa lata spadł odsetek ukończenia zadań związanych z realizacją układu o stowarzyszeniu.

  1. Ukraina powinna zwiększyć wysiłki w zakresie zbliżania swoich przepisów do norm unijnych dotyczących dobrostanu zwierząt, by produkty importowane na rynek UE cechowały się równie wysoką jakością co produkty eksportowane.
  2. Niezbędne jest jak najszybsze zajęcie się problemem różnic między obszarami wiejskimi a miejskimi w celu wspierania spójności społecznej.
  3. Z zaniepokojeniem przyjmuję wiadomości zgłaszane przez organizacje rolnicze z sektora mleczarskiego, które sygnalizują, iż władze ukraińskie zamierzają przeprowadzić dochodzenie w sprawie rosnącego importu produktów mlecznych na Ukrainę. Wszczęcie tego dochodzenia, które ma na celu ochronę krajowych producentów, jest przykładem protekcjonizmu strony ukraińskiej.

Współpraca z Ukrainą jest korzystna dla UE, ale jej reguły powinny być przestrzegane przez obie strony.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content