Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Wystąpienie na sesji plenarnej – 15.12.2020 r.

Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Poseł do Parlamentu Europejskiego K.Jurgiel zabrał głos w przedmiocie “Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022”.

Pełna treść wystąpienia:

Rozporządzenie w sprawie przepisów przejściowych WPR jest niezbędne, by zagwarantować kontynuację tej polityki przed wejściem w życie nowej WPR. Choć sukcesem Parlamentu jest wydłużenie okresu przejściowego do dwóch lat i uwzględnienie w tekście legislacyjnym instrumentu odbudowy, rozporządzenie moim zdaniem ustanawia zbyt wysoki cel środowiskowy, przewidując, że aż 37% środków na odbudowę po kryzysie ma być przeznaczonych na cele ekologiczne.

 Ponadto na ostatnim etapie negocjacji trójstronnych, niemiecka prezydencja w Radzie dodała do tekstu tego rozporządzenia motyw odnoszący się do przepisów dotyczących ogólnego systemu warunkowości w zakresie ochrony budżetu Unii.

Odniesienie do systemu warunkowości może doprowadzić w przyszłości do ewentualnego powiązywania wypłat dla państw członkowskich ze spełnianiem przez nie dodatkowych kryteriów, nie wynikających z obowiązującego prawa, sprzecznych z traktatami. Tymczasem Unia narusza zasadę niedyskryminacji obywateli  (rolników) ze względu na przynależność państwową (art. 18 TFUE).

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content