Wystąpienie na Posiedzeniu Plenarnym PE – 07.06.2022 r.

Krzysztof Jurgiel zabrał głos na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.

Temat debaty: Sektor użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF)

Krzysztof Jurgiel uzasadniając głos przeciwny w sprawie rozporządzenia mówił o proponowanych przez KE dystrybucjach unijnych celów i metodyki wysokości celów, co prowadzi do rozbieżności na poziomie innych państw członkowskich. Wskazywał, iż propozycje nie uwzględniają trendów długoterminowych.

Pełne wystąpienie – TUTAJ