Krzysztof Jurgiel - Poseł do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 3 obejmującego województwa: podlaskie i warmińsko mazurskie.

Praca w PE nie należy do jedynych obowiązków posłów.

Niezwykle istotna jest praca w regionie. Urodziłem się, mieszkam i przez wszystkie lata swojego życia jestem związany z województwem podlaskim. Od lat walczyłem także o Program dla Polski Wschodniej. W Parlamencie Europejskim nie zapomnę o potrzebach małych miast i wsi. Nie zapomnę także o moich wyborcach z Podlasia oraz Warmii i Mazur.

Zapraszam do bieżącego kontaktu i spotkań.

Krzysztof Jurgiel

spotkanie opłatkowe
Spotkanie opłatkowe - 10 Pułk Ułanów Litewskich i Ich Rodzin - 30.12.2019 r.
Powstanie Sejneńskie
25 Sierpnia 2019r.
Skip to content