W Parlamencie Europejskim

PE

Delegacje

D-TR – Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja (członek) – Oficjalna podstrona dotycząca delegacji

D-IQ – Delegacja do spraw stosunków z Irakiem (w zastępstwie) – Oficjalna podstrona dotycząca delegacji

Komisje

AGRI – Rolnictwo i Rozwój Wsi

Krzysztof Jurgiel jest członkiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim IX kadencji (2019-2024).

Najważniejsze wyzwania stojące przed Komisją w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego dotyczą Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Niemniej ważne obszary merytoryczne dotyczą m.in. unijnych reguł konkurencji dla sektora rolnego, płatności bezpośrednich, sytuacji na rynku cukru, suszy w krajach Unii Europejskiej.

Oficjalna podstrona Komisji AGRI

REGI – Rozwój Regionalny

Krzysztof Jurgiel uczestniczy w pracach komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim IX kadencji (2019-2024) na zasadzie zastępstwa.

Najważniejsze wyzwania stojące przed Komisją dotyczą budżetu w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 (m.in. w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Oficjalna podstrona Komisji REGI

Skip to content