Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Spotkanie w sprawie rosnących cen nawozów oraz Europejskiego Zielonego Ładu

Spotkanie

Relacja ze spotkania w dniu 26 stycznia 2021 r. na temat rosnących cen nawozów oraz Europejskiego Zielonego Ładu.

Uczestnicy spotkania:

  • poseł Krzysztof Jurgiel
  • Małgorzata Verset (Copa-Cogeca)
  • Liam MacHale (dyrektor Irish Farmers’ Association)
  • asystenci posła Krzysztofa Jurgiela

Tematy główne:

  1. Rosnące ceny nawozów
  2. Europejski Zielony Ład

W październiku 2021 roku poseł Krzysztof Jurgiel wystosował pisemne pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie rosnących cen nawozów i planowanych działań w tym zakresie. W związku z interpelacją podjętą przez posła Jurgiela, Copa-Cogeca zaproponowała zorganizowanie spotkania eurodeputowanego z panem Liamem MacHalem, dyrektorem Irish Farmers’ Association, które odbyło się 26 stycznia 2022 roku.

Podczas spotkania omówiona bieżącą sytuację na rynku nawozów i uzgodniono wspólne dalsze kroki mające doprowadzić do poprawy sytuacji. Poseł Krzysztof Jurgiel poinformował o działaniach podejmowanych przez polski rząd w sprawie rosnących cen nawozów (zerowy VAT na nawozy, interwencja do Komisji Europejskiej). Uczestnicy spotkania zadeklarowali dalszą współpracę w tym zakresie.

Następnie poseł Krzysztof Jurgiel poruszył temat reakcji irlandzkich rolników na założenia wynikające ze strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Pan MacHale poinformował o protestach hodowców drobiu i trzody chlewnej przeciwko podwyższonym ambicjom klimatycznym w rolnictwie.

Spotkanie zostało podsumowane deklaracją dalszej współpracy i wymiany informacji oraz materiałów. Ponadto zadecydowano o zorganizowaniu spotkaniu posła Krzysztofa Jurgiela z Timem Cullinanem, przewodniczącym Irish Farmers’ Association, w pierwszym kwartale 2022 roku.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content