Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Rocznica powstania 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

12 lipca b.r.  Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel uczestniczył w uroczystości upamiętniającej żołnierzy 42 Pułku Piechoty, którzy przed wojną stacjonowali w Białymstoku.

Do uczestników ww. uroczystości Poseł skierował następujące słowa:

Dziękuję bardzo za zaproszenie na kolejną rocznicę Święta Pułkowego 42. Pułku Piechoty im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, której obchody trwale wpisały się w tradycje patriotyczne mieszkańców Białegostoku. Zapewne z tej okazji przypomniane zostaną historyczne fakty, świadczące o dniach chwały i bohaterskich zmagań żołnierzy z wrogami Ojczyzny. Szczególnie w tym roku, kiedy przypada setna rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, która przyniosła ocalenie Polsce i Europie przed inwazją Rosji bolszewickiej.
Na różnych odcinkach frontu dzielnie walczyli żołnierze 42. Pułku Piechoty, uczestniczyli w słynnym manewrze znad Wieprza, decydującym o przebiegu wojny. Sztandar pułkowy wręczył osobiście Naczelny Wódz Józef Piłsudski, dnia 21 sierpnia 1921 roku w Białymstoku.
W komunistycznym państwie polskim historia o walecznych żołnierzach, „Dzieciach Białostockich”, została skazana na zapomnienie. Tylko w domach rodzinnych przetrwały o nich prawda i legenda. Szczęśliwie odzyskaliśmy wolność. Teraz można obchodzić rocznice Święta Pułkowego nawiązując do tradycji z lat międzywojennych. Przy tej okazji mamy obowiązek oddać cześć należną bohaterskim żołnierzom oraz ich niezapomnianym zasługom dla naszej niepodległości.
Uczestnikom dzisiejszego święta, zorganizowanego przez Koło Byłych Żołnierzy 42. Pułku Piechoty i Ich Rodzin, przesyłam serdeczne pozdrowienia wraz ze słowami uznania za kultywowanie tradycji patriotycznych naszego miasta.
Obecnie, gdy coraz szerzej otwieramy się na współpracę europejską i na integrację, powinniśmy prowadzić własną politykę historyczną, chronić od zapomnienia tradycje walk o niepodległość, podkreślać wkład Polski w dzieje Europy. Słowem – budować poczucie wartości i godności narodu polskiego. Świat bowiem nie przyzna nam ich bez naszych, własnych starań.
Galeria zdjęć (info: galeria otwiera się po kliknięciu w zdjęcie):
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content