Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie do Komisji Art. 138 Regulaminu

Krzysztof Jurgiel (ECR) oraz Zbigniew Kuźmiuk (ECR) skierowali zapytanie do Komisji.

Przedmiot: Wszczęcie przez stronę ukraińską dochodzenia w sprawie rosnącego importu mleka na Ukrainę
Grupa 14 producentów nabiału reprezentowanych przez szefa Związku Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy przygotowała oświadczenie o przeprowadzeniu specjalnego dochodzenia w sprawie rosnącego importu na Ukrainę w celu ochrony krajowych producentów. Z przytaczanych danych wynika, że w 2020 roku na Ukrainę dostarczono około 47 tys. ton sera, 28 tys. ton mleka pełnego i 12 tys. ton masła.

Według danych Państwowej Służby Celnej import sera na Ukrainę w 2020 roku wzrósł z 23 700 ton (w 2019 roku) do 46 700 ton. W 2020 roku gwałtownie wzrósł także import mleka (3,6-krotnie), śmietany (3,3-krotnie) i masła (2,5-krotnie).

Mimo zrozumienia dla obaw strony ukraińskiej o krajowy przemysł mleczarski, dostrzega się w podjętych działaniach znamiona protekcjonizmu, co może utrudnić dostęp do rynku ukraińskiego polskich i europejskich eksporterów produktów mleczarskich i naruszać przepisy prawa UE dotyczące swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału.

W związku z powyższym: czy Komisja planuje podjąć kroki w związku z działaniami protekcjonistycznymi Ukrainy w sektorze mleczarskim? Czy takie działania są zgodne z wdrażanym układem o stowarzyszeniu UE z Ukrainą?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content