Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Proponowany przez PE podział środków w ramach WPR jest krzywdzący dla Polski i innych krajów UE

Poseł do PE Krzysztof Jurgiel zabrał głos podczas debaty na temat pakietu legislacyjnego WPR która odbyła się w dniu 20.10.2020 r.

Parlament Europejski kończy właśnie prace nad pakietem legislacyjnym WPR. Wsparcie w ramach tej polityki będzie obejmowało:

  1. wsparcie dochodów,
  2. środki wsparcia rynku
  3. środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Niestety proponowany podział środków prowadzi do utrzymania rażąco niesprawiedliwych różnic w wysokości dopłat dla rolników w poszczególnych krajach członkowskich i jest krzywdzący dla rolników w części krajów członkowskich – zwłaszcza tych nowych, także w Polsce.

Narusza to:

  • zasadę niedyskryminacji obywateli UE ze względu na przynależność państwową (art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) oraz
  • zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii (art. 40 ust. 2 Traktatu).

Przy ustalaniu WPR mogą być brane pod uwagę różnice między regionami rolniczymi, nie zaś różnice między państwami członkowskimi (art. 39 ust. 2 lit. a Traktatu).

Powyższa dyskryminacja powoduje zagrożenie dla przyszłości rolnictwa w krajach członkowskich, w tym w Polsce.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content