Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Posiedzenie Komisji Unii Europejskiej w Sejmie RP

Poseł do Parlamentu Europejskiego uczestniczył w Posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Sejmie RP.

W dniu 17 listopada 2020 r. Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel na posiedzeniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej (SUE) poinformował o trzech rezolucjach Parlamentu Europejskiego w sprawie DSA (Digital Service Act). Rezolucje wywodzą się z postulatów posłów z Komisji Rynku Wewnętrznego (IMCO) oraz Komisji Prawnej (JURI) Parlamentu Europejskiego, w których wezwały Komisję Europejską do usunięcia niedociągnięć w środowisku online w pakiecie dotyczącym usług cyfrowych.

Europosłowie stwierdzili między innymi, że wszyscy dostawcy usług cyfrowych posiadający siedzibę w państwach trzecich muszą przestrzegać przepisów będącego częścią pakietu aktu o usługach cyfrowych, jeżeli ich usługi kierowane są do konsumentów lub użytkowników na terenie UE.

Parlament Europejski stoi także na stanowisku, że zasada „nielegalne w życiu – nielegalne w internecie”, a także ochrona konsumenta i bezpieczeństwo użytkownika powinny stać się zasadami przewodnimi aktu o usługach cyfrowych.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content