Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Komunikat prasowy z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej 2021-2027

Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 23.11.2021 r. w sprawie WPR.

W dniu 23 listopada 2021 r. odbyła się debata i głosowanie nad zatwierdzeniem porozumienia negocjacyjnego w sprawie pakietu trzech rozporządzeń wchodzących w skład toczącej się od 2017 roku reformy WPR:
• rozporządzeniem dotyczącym planów strategicznych WPR (COM (2018) 392),
• rozporządzeniem horyzontalnym w sprawie WPR (COM (2018) 393),
• rozporządzeniem ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych (COM (2018) 394).

 

Pełna treść komunikatu prasowego z dnia 23 listopada 2021 r.

Wyjaśnienie Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela w sprawie sposobu głosowania nad poszczególnymi rozporządzeniami

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Skip to content