WSZYSTKIE TREŚCI WYGŁOSZONYCH OŚWIADCZEŃ POSŁA KRZYSZTOFA JURGIELA DOSTĘPNE SĄ NA STRONACH SEJMOWYCH:

 

 

KLKINIJ TUTAJ