Do prawidłowego przeglądania wszystkich INTERWENCJI POSELSKICH niezbędny jest program ADOBE READER1.Interwencja w sprawie planowanej likwidacji Obwodowych Urzędów Miar

2.Interwencja w sprawie kontroli Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przez Najwyższą Izbę Kontroli


NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
:

1. W sprawie wyniku konkursu na kontraktację świadczeń opieki zdrowotnej na lata 2012 i lata następne przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej działające na terenie miasta Białystok.

2. W sprawie konkursu na wyłonienie świadczeniodawców opieki zdrowotnej w zakresie okulistyki.

3. W sprawie kontroli konkursu na zawarcie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacja lecznicza na lata 2012-2014 oraz wyjaśnienia wątpliwości co do przeprowadzonego postępowania konkursowego przeprowadzonego przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ.

4. W sprawie  ratowania Oddziału Dziecięcego Szpitala w Dąbrowie Białostockiej.

5. W sprawie Gabinetu Ginekologicznego na osiedlu Białostoczek.

6. W sprawie realizacji świadczeń zdrowotnych w budynku położonym przy ul.Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

7. W sprawie nieprawidłowości przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych przez Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

8. W sprawie dokonanych rozstrzygnięć konkursów ofert na świadczenia medyczne na lata 2012-2017 ( prośba Związków Zawodowych).

9. W sprawie oddziału pediatrii w Dąbrowie Białostockiej - interwencja do Ministra Zdrowia.