DZIAŁALNOŚĆ PARLAMENTARNA


Krzysztof Jurgiel był posłem III, IV, V i VI kadencji.W trakcie trwania III kadencji w latach 1997 - 2001 zgłosił w Sejmie 65 interpelacji, 58 zapytań i 7 pytań poselskich. Poseł Jurgiel w trakcie III kadencji 168 razy wypowiadał się z trybuny sejmowej.

Poseł Jurgiel do sierpnia 2003 roku zgłosił 75 interpelacji, 30 zapytań i 10 pytań w sprawach bieżących oraz 175 razy zabierał głos z trybuny.W latach 2003 - 2005 był Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Wygłosił 87 oświadczeń,wystąpił z interwencjami senatorskimi ponad 380 razy.

Od maja 2006 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 2007 roku pełnił funkcję Posła na Sejm VI Kadencji. W ciągu całej 4-letniej kadencji wygłosił 142 wypowiedzi, zgłosił 155 interpelacji oraz 17 zapytań, oraz podjął ponad 900 interwencji poselskich. Podczas dyżurów poselskich przyjął ponad 5 tysięcy interesantów.Te wszystkie  liczby pozwoliły mu uzyskać wysokie miejsce wśród najaktywniejszych posłów VI kadencji.


W wyborach parlamentarnych w 2011 roku został wybrany posłem na Sejm RP VII kadencji.


Zasiada w komisjach:

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi- przewodniczącyZasiada w podkomisjach:Jest członkiem zespołu parlamentarnego:

Zespół Parlamentarny ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r.

Parlamentarny Zespół na Rzecz Ochrony Życia i Rodziny

Parlamentarny Zespół Karpacki

Parlamentarny Zespół Sportowy