2017-06-12  Uroczystości w Narewce - pomnik "Inki"

List ministra K.Jurgiela z okazji oficjalnego odsłonięcia pomnika "Inki".

Czcigodny Księże Kapelanie, Szanowni Państwo

            Wyklęci przez PRL, to jest wyjęci spod prawa, nazywani bandytami, faszystami, mieli zostać zlikwidowani, zniszczeni, a wszelki ślad po nich miał zginąć. Skazani na hańbę i wieczne zapomnienie przez komunistyczny reżim w Polsce. Żołnierze naszej niepodległości, partyzanci AK, WiN, oddziałów NSZ, stawiający zbrojny opór sowieckim okupantom oraz siłom bezpieczeństwa, wojskom władzy ludowej z nadania Kremla. Powracają dzisiaj w aurze bohaterstwa z odmętów kłamstwa, jako ci, którzy walczyli w słusznej sprawie naszej Ojczyzny.                                                                                                                               

Walczyli w sytuacji wyjątkowo trudnej i dramatycznej. Wiedzieli, że wielu z nich zginie, albo  trafi do katowni UB, gdzie czeka śmierć, w najlepszym wypadku – długoletnie więzienie, z torturami, bardziej okrutnymi niż z rąk niemieckiego Gestapo. Jednak nie odstępowała od nich nadzieja, przeświadczenie, że jeśli zginą to w imię niepodległości Ojczyzny, z wielkim pragnieniem, romantycznym marzeniem o wolnej Polsce, której ziemię Moskal  -  odwieczny nasz wróg -  nie będzie deptał.

            Takim marzeniem owładnięta była młoda dziewczyna z Narewki - Danuta Siedzikówna, ps.”Inka”. Wyrosła w atmosferze patriotyzmu rodzinnego domu podjęła decyzję o czynnej walce w szeregach żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK. Bohaterska sanitariuszka, żołnierz podziemia niepodległościowego, została zamordowana przez komunistów. Jej pomnik w Narewce będzie widomym znakiem wiecznej pamięci i wdzięczności Polaków oraz miejscowej społeczności.

            Zwracam się do uczestników uroczystości w Narewce  słowami tego listu, aby dzielić z Państwem uczucia wdzięczności wobec Żołnierzy Wyklętych za ich niezłomną postawę, heroiczny patriotyzm, za ofiarę życia złożoną na ołtarzu Ojczyzny.

            Cześć i chwała bohaterom! Niech Bóg bogaty w miłosierdzie da im życie wieczne. Krzysztof Jurgiel