2017-09-27  Stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra K.Jurgiela


​Zapraszam do zapoznania się ze stanowiskiem MRiRW do wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra K.Jurgiela.

KLIKNIJ TUTAJ