2017-02-08  Rok Nowych Zadań


6 lutego 2017 r., w ramach przeglądu resortów, odbyło się spotkanie premier Beaty Szydło z ministrem Krzysztofem Jurgielem oraz ministrem środowiska Janem Szyszko.
– Podstawowym celem polityki rolnej państwa jest, aby rolnictwo było stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie, a obszary wiejskie były miejscem do godnego zamieszkania ludzi do pracy i wypoczynku – podkreślił minister Krzysztof  Jurgiel  podczas konferencji prasowej po spotkaniu.

Szef resortu rolnictwa przedstawił priorytety Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2017 rok. W zakresie współpracy międzynarodowej za najistotniejsze uznał prace dotyczące przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020, a także rozpoczęte już konsultacje na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Konsultacje są ważnym etapem unijnej dyskusji. Polskie propozycje dotyczą wyrównania  warunków konkurencji i równego traktowania rolników, a także utrzymania w pełni wspólnotowego charakteru WPR.

Priorytetowo traktowane będą również działania dotyczące udostępniania rynków zbytu. Minister przypomniał, że w 2016 roku uzyskaliśmy dostęp do 27 nowych rynków dla naszych produktów rolno-spożywczych.

W sprawie poprawy konkurencyjności gospodarczej minister Jurgiel zapowiedział realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie  rolnictwa i obszarów wiejskich. Realizowany będzie także Program rozwoju głównych rynków rolnych, którego celem jest podejmowanie działań  umożliwiających rozwój w naszym kraju klarownego sektora rolno-żywnościowego. Do połowy bieżącego roku uruchomione zostaną wszystkie działania Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2014 – 2020

Szef resortu rolnictwa zapowiedział prowadzenie dalszych działań na rzecz wzmocnienia pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym.

Kontynuowane będą prace dotyczące optymalizacji administracji rolnej. W szczególności w zakresie utworzenia Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz konsolidacji służb działających w zakresie bezpieczeństwa żywności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  jest obecnie w trakcie przejmowania nadzoru właścicielskiego nad 21. spółkami skarbu państwa. Minister zapowiedział, że resort przeprowadzi analizę kosztów i zysków ich działalności. Na tej podstawie będą podejmowane decyzje o możliwościach ewentualnej konsolidacji spółek  Skarbu Państwa.


Priorytety Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2017 rok - KLIKNIJ


źródło: minrol.gov.pl