2017-06-12  List z okazji 70 lat kapłaństwa Abpa S. Szymeckiego
        

Jego Ekscelencja

                                                                                                        Ksiądz Arcybiskup Senior

                                                                                                        dr Stanisław Szymecki

                                                                                                        Archidiecezja Białostocka

 

            „Te Deum…”, słowami tego dostojnego hymnu  dziękujemy Bogu za łaskę powołania kapłańskiego i Kościołowi świętemu za przyjęcie do grona duchownych Jego Ekscelencji, siedemdziesiąt lat temu. Chrześcijanin zanurzony w strumieniu czasu, który szybko przepływa, w Jubileuszu kapłaństwa  znajduje datę szczególnie ważną i  uświęconą, skłaniającą do refleksji. Wyposażony w moce samego Chrystusa kapłan -  dzięki święceniom -   staje się narzędziem Boga, aby oświecać słowem Ewangelii,  pomagać ludziom  oraz  być blisko ludzi  w każdym czasie.  Nawet w najtrudniejszych czasach.  

            Męstwa, sporej odwagi wymagały od młodego księdza Stanisława praca duszpasterska  w  parafii oraz na innych stanowiskach kościelnych  w powojennych, mrocznych latach zniewolonej Polski. Dzięki swojej gorliwości kapłańskiej, umiłowaniu ludzi,  a także talentom intelektualnym  i organizacyjnym osiągnął szczyt kapłaństwa: został wyświęcony na Biskupa. Powitaliśmy Ekscelencję w Białymstoku podczas ingresu do katedry i od razu dało się odczuć, że nasza Archidiecezja otrzymała wspaniałego Pasterza, pełnego życzliwości i osobistego ciepła w relacjach z ludem Bożym. Dewiza Księdza Arcybiskupa: „Diliges”
– „Będziesz miłował”, jako wezwanie do miłości, wytyczała  główną drogę pasterskiej posługi.

            Wyrazy głębokiego szacunku oraz gratulacje jubileuszowe przekazuję Księdzu Arcybiskupowi Seniorowi, którego zawsze pamiętam jako człowieka wielkiego serca, mądrości, życzliwości, a nade wszystko Pasterza oddanego służbie Bogu, Kościołowi  i Ojczyźnie. Archidiecezja zawdzięcza Ekscelencji pogłębienie życia religijnego, wzrost aktywności laikatu, rozwój sieci nowych parafii oraz rozkwit kultu Miłosierdzia Bożego. Białystok -  miasto Miłosierdzia ,  to piękne miano naszej wspólnocie  miejskiej nadał właśnie Dostojny Jubilat. Pamiętam również o moich spotkaniach i latach współpracy, gdy padały słowa rady i zachęty, aby życie publiczne było przeniknięte troską o dobro ludzi, aby wartości chrześcijańskie mocno zakorzenić, broniąc przed atakiem fałszywych, nowoczesnych ideologii.

            Włączam się w nurt wdzięczności  i podziękowań  za 70 lat kapłaństwa Waszej  Ekscelencji, otoczonego modlitwą w Sanktuarium  Najświętszego Sakramentu w Sokółce. Życzę  serdecznie Drogiemu  Jubilatowi, aby dobry Bóg bogaty w  miłosierdzie miał stałą nad nim opiekę, obdarzał zdrowiem oraz umacniał swymi łaskami.   

            Ad multos annos! 


Krzysztof Jurgiel