2018-07-16  Krzysztof Jurgiel wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krzysztof Jurgiel wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa

i Rozwoju Wsi.

13 lipca 2018 roku Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrała na wiceprzewodniczącego Komisji posła Krzysztofa Jurgiela.

Poseł w pracach komisji chce realizować następujące cele:

1.     poprawę opłacalności produkcji rolnej,

2.     poprawę jakości życia na obszarach wiejskich,

3.     tworzenie pozarolniczych miejsc pracy,

4.     usprawnienie administracji rolnej.