2017-10-28  Kongres Europa Christi - K.Jurgiel uhonorowany medalem Mater Verbi przyznawanym przez tygodnik Niedziela!


23 października, podczas odbywającego się kongresu Europa Christi wykład o Pakcie dla obszarów wiejskich wygłosił minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.


Szef resortu rolnictwa dziękując za umieszczenie tematyki rolnej w pracach międzynarodowego kongresu podkreślił znaczenie przywiązania do chrześcijańskich wartości i korzeni.

- W dzisiejszym świecie pełnym chaosu i niebezpieczeństw, polska wieś jest ostoją normalności i ładu. Europa, która odchodzi od prostych prawd, potrzebuje bardziej niż kiedykolwiek tego co zwykłe i prawdziwe: pracowitości i rzetelności, szacunku do rodziny, życia w zgodzie z naturą, kultywowania tradycji, odwagi dla obrony swojej tożsamości. Brońmy tych wartości i nie dajmy ich sobie odebrać w imię źle pojętej nowoczesności. Kultywowanie tradycji i pamięć o własnych korzeniach, to opoka każdego narodu. Bez tego on ginie – powiedział minister.


Minister Jurgiel zwrócił uwagę, że realizowane są wyborcze obietnice o przyłączeniu wsi do Polski. Kontynuowane są inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne, powstają nowe ośrodki kultury i biblioteki. Na wieś wracają zlikwidowane wcześniej urzędy pocztowe, komisariaty i połączenia komunikacyjne. Utrzymywane są małe szkoły i przedszkola z myślą o kolejnych pokoleniach.

Szef resortu rolnictwa poinformował uczestników kongresu Europa Christi o zbliżających się do końca pracach nad „Paktem dla obszarów wiejskich”.


- To jeden ze strategicznych projektów, który będzie służył wzmocnieniu rolnictwa jako silnej gałęzi polskiej gospodarki – podkreśl minister Jurgiel.


Dokument, rodzaj umowy społecznej, będzie integrował działania systemowe (zmiany legislacyjne, instytucjonalne, programowe) oraz inwestycyjne wielu podmiotów (administracji rządowej i samorządowej, lokalnych społeczności, organizacji społecznych i zawodowych).


Efektem tych skoordynowanych działań winno być wzmocnienie wszystkich funkcji wsi, tj. społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Skonsolidowanie zadań wielu podmiotów w jednym dokumencie zapewni spójność pomiędzy zadaniami rządu i samorządu.


Projekty, które znajdą się w Pakcie opisane są na układzie czterech filarów rozwoju: opłacalności produkcji, jakości życia na terenach wiejskich, pozarolniczych miejscach pracy i aktywnym społeczeństwie oraz na sprawnej administracji.


- Mieszkańcy wsi i terenów wiejskich, rolnicy, to ludzie mocno zakorzenieni w trwałych wartościach. Pamiętają skąd ich ród oraz  niezmiennie są wierni Bogu i Ojczyźnie. Należy im się ogromny szacunek za ich ciężką pracę i wierność tradycji. Dlatego wszyscy powinniśmy się czuć odpowiedzialni za rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich, za wyrównanie poziomu życia – powiedział szef resortu rolnictwa.


Po zakończeniu wykładu minister Krzysztof Jurgiel odebrał z rąk księdza infułata dr Ireneusza Skubisia medal Mater Verbi przyznany mu przez tygodnik „Niedziela”.


- Jest to medal, który przyznajemy ludziom o wielkiej klasie, najwyższej klasie – podkreślił ksiądz infułat wręczając medal ministrowi.

źródło: minrol.gov.pl