2017-06-12  Ingres Ks. Abpa T. Wojdy Metropolity Białostockiego

        Jego Ekscelencja

                                                                                                                 Ksiądz Arcybiskup

                                                                                                                 dr Tadeusz Wojda

                                                                                                                 Metropolita Białostocki            Z  wielką radością i wdzięcznością Bogu przyjąłem decyzję Ojca św. Franciszka o mianowaniu Ekscelencji Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. Nasza Archidiecezja, której  źródła  tradycji historycznej sięgają Wilna, do Matki Boskiej Ostrobramskiej, otrzymuje Pasterza z bogatym doświadczeniem misyjnym, współpracownika św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka na odpowiedzialnych stanowiskach w dykasteriach watykańskich. Święcenia biskupie oraz ingres do Katedry Białostockiej w dniu 10 czerwca 2017 roku to dla nas, wspólnoty ludzi wierzących, ale także dla mieszkańców województwa podlaskiego - wydarzenia o dużym znaczeniu duchowym, mającym doniosłą rangę w życiu społecznym.

            Uroczyste nadanie sakry biskupiej, które oznacza pełnię kapłaństwa, włączenie do grona następców Apostołów, przeżywamy z modlitwą, żywiąc  nadzieje,  że biskupia dewiza „Potrzeba, aby Ewangelia była głoszona” wyznacza główny nurt troski  pasterskiej, aby z odwagą nauczać i głosić słowo Boże oraz  przewodzić lokalnej wspólnocie Kościoła. W  swojej pasterskiej posłudze Ksiądz Arcybiskup otrzyma z pewnością życzliwe wsparcie oraz pomoc ze strony ludzi świeckich, w tym również od osób,którym przypadło pełnić odpowiedzialne funkcje w życiu publicznym.  

            Z  głębokim szacunkiem, z uczuciami radości witam Księdza Arcybiskupa, nowego Metropolitę Białostockiego, naszego Pasterza, który od uroczystego ingresu staje się nam bardzo bliski: jako nauczyciel wiary i ojciec wspólnoty Kościoła lokalnego. W perspektywie posługi biskupiej zapewne znajdzie się również zainteresowanie sprawami rolnictwa i mieszkańców wsi w kontekście nauki społecznej Kościoła.Będę bardzo rad z możliwości nawiązania kontaktów oraz współpracy dla dobra wspólnego.

            Składam Waszej Ekscelencji serdeczne życzenia obfitości łask Bożych i  stałej opieki Matki Bożej Miłosierdzia w wizerunku ostrobramskim na długie lata pasterzowania w Archidiecezji Białostockiej, gdzie z mocnym wsparciem modlitewnym wiernych,przepowiadanie Ewangelii przyniesie plony miłe Bogu oraz na pożytek duchowy społeczności  województwa podlaskiego.

 

Krzysztof Jurgiel

źródło galerii: Diecezja Białostocka - archibial.pl