2017-07-17  Zwiększenie środków na budowę S19 w województwie podlaskim!
P​
rzyjęta przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości aktualizacja do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023, przewiduje zwiększenie środków finansowych z 107mld zł na kwotę 135 mld zł. Nowelizacja programu, traktuje budowę trasy S19 jako priorytet. Oznacza to, że do 2023 roku ma powstać cała część drogi ekspresowej S19 na terenie województwa podlaskiego. Nie została jeszcze podjęta decyzja o przebiegu trasy na północ od Białegostoku. Obecnie analizowane są dwa warianty: „Daleki” ( Sokółka – Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo – Choroszcz) oraz „Bliski” (Sokółka – Czarna Białostocka – węzeł Św. Woda – węzeł Sochonie – Węzeł Dobrzyniewo – Choroszcz). Najnowsze plany przewidują w pierwszej kolejności budowę odcinków: obwodnica Białegostoku, Kuźnica (granica państwa) – Sokółka o długości 35 km oraz Ploski – Chlebczyn o długości 68 km. Rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje zapowiedzi z kampanii wyborczej, także w kwestii budowy najważniejszych dróg w Polsce. 

2017/2018 – badania geologiczne i ich opracowanie
IV kw. 2018 – ogłoszenie przetargu na P&B
III kw. 2019 – podpisanie umowy z wykonawcą P&B
III/IV kw. 2019 – wniosek o zrid
I kw. 2021 – uzyskanie zrid
I kw. 2021 – rozpoczęcie robót budowlanych
II kw. 2023 – zakończenie inwestycji

Na lata 2022 – 2024 planowana jest budowa tzw. Południowej Obwodnicy Białegostoku, obejmująca odcinek Choroszcz (węzeł „Białystok Zachód”) – Ploski oraz 13 kilometrowym odcinkiem Kudrycze – Kuriany – Grabów.

O ww. zmianach poinformował minister Krzysztof Jurgiel na konferencji prasowej w GDDKiA w Białymstoku.